Logo
Baner podstrony

Zakład Aktywności Zawodowej.

html5
cms
Mockup
Kategoria
Strony WWW
Klient
Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej (ZA ZAZ) w Siedlcach jest organizacją zajmującą się integracją zawodową osób niepełnosprawnych. Ich głównym celem jest umożliwienie tych osób aktywnego uczestnictwa na rynku pracy poprzez dostarczanie specjalistycznych usług i programów.

Zdjęcie
Zakład Aktywności Zawodowej

W ramach swojej działalności ZAZ oferuje różnorodne formy wsparcia, takie jak:

  1. Rehabilitacja zawodowa: Pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności zawodowych poprzez szkolenia, kursy i praktyki. Celem jest zwiększenie szans na znalezienie i utrzymanie pracy dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.
  2. Doradztwo i pośrednictwo zawodowe: ZAZ wspiera osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu odpowiednich miejsc pracy, zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w chronionych zakładach pracy. Zapewniają poradnictwo zawodowe oraz pośredniczą między pracodawcami a osobami niepełnosprawnymi.
  3. Działania integracyjne: ZAZ organizuje różnego rodzaju projekty i inicjatywy mające na celu integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Mogą to być warsztaty, szkolenia, spotkania informacyjne czy imprezy integracyjne.
  4. Usługi socjalne: ZAZ zapewnia wsparcie socjalne dla osób niepełnosprawnych, takie jak pomoc w codziennych czynnościach, usługi opiekuńcze, pomoc psychologiczna i poradnictwo.

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach stara się stworzyć sprzyjające warunki dla osób niepełnosprawnych, aby mogły rozwijać swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie zawodowe oraz znaleźć odpowiednie zatrudnienie.

Zdjęcie galerii
Zdjęcie galerii
-->